ดร.ช่วยชาติ  ตันตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.39 ประจำเดือนตุลาคม  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคาร 5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553


 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร. 054-866666  e-mail : sec39@hotmail.co.th