นายชาลี  นาคเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  พิษณุโลก เขต 1 มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ ดร.ช่วยชาติ  ตันตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ในโอกาสรับตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) และได้มอบของที่ระลึกต่อให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553


 

 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร. 054-866666  e-mail : sec39@hotmail.co.th