ดร.สมเกียรติ  บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)  เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  พิษณุโลก เขต 1เดินทางมาส่งที่อาคารสำนักงาน และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ให้การต้อนรับ   เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553


 

 

 

   

หน้าที่ 2  >>>


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร. 054-866666  e-mail : sec39@hotmail.co.th