ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ ปี 2553 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่จัดขึ้นในงานประเพณี “มหัศจรรย์วันลอยกระทง” มีนายสุรินทร์ ฐิติปุญญา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการประกวดครั้งนี้มีสาวงาม ที่ผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 20 สาวงาม เข้าร่วมเดินอวดโฉมทั้งในชุดกีฬา ชุดไทยล้านนา และชุดไทย ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานอย่างแน่นขนัดได้ชมความ งามอย่างไทยๆ และเชียร์สาวงามที่เข้าร่วมประกวด และให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตัดสินการประกวดนางนพมาศ ที่เป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ผลการตัดสินประกวด ปรากฏว่า สาวงามที่ชนะเลิศ ได้ครองตำแหน่งนางนพมาศ ประจำปีนี้ ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข 1 คือ น.ส.วิลาวัลย์ วัชระโภชน์ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชร สายสะพายและถ้วยรางวัล ณ เวทีลอยน้ำสวนสาธารณะบึงราชนก   เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553


 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th