ดร. สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้าร่วมกิจกรรม “บอกรักพ่อที่ภูพิงค์” ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาทที่ยาตรา โดยวุฒิสภาและภาคีสมาชิก โดยมีพิธีกล่าวราช-สดุดี ถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบจักรยานให้เด็กนักเรียน และปล่อยขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติตามเส้นทางอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ –อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย – จังหวัดแพร่และลำปาง   อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์   เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553


 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th