สพม.39 ร่วมรับเสด็จฯ และจุดเทียนชัย 5 ธันวามหาราช

               ดร. สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   นำข้าราชการในสังกัด สพม.39 เข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเป็นประธานจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมประชาชนชาวพิษณุโลก เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ลานเอนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553


 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th