ข้าราชการ ในสังกัด สพม.39 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

               นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมเหล่าข้าราชการ ในสังกัด สพม.39 ได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี ของรัฐบาล เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการทุกระดับ พร้อมนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เชิญชวนข้าราชการครู ร่วมกันลงนามถวายพระพรออนไลน์ ผ่าน www.obec.go.th ในวโรกาสวาระเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ๘๓ พรรษา และประชาสัมพันธ์ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงนาม ผ่านweb ให้มีผู้ลงนามถวายพระพรถึงจำนวน 9,999,999 คน  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553


 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th