สพม.39 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60 จ.เชียงราย

               ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) นำผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและนักเรียนในสังกัด ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่60 ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ภายใต้คำขวัญ “ฉลาดเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรม สร้างศิลปหัตถกรรม น้อมนำภูมิปัญญาไทย” โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้าร่วมกิจกรรม  เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553


 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th