สพม.39 ประชุมปฏิบัติการเตรียมการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา

               ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเตรียมการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ ในการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารและครูทุกกลุ่มสาระเข้าร่วมถึง 39 โรงเรียน ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553


 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th