มอบเครื่องซักผ้าเพื่อนำไปเป็นรางวัลของผู้มาร่วมจับฉลากกาชาด

               นายสุชน วีเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบเครื่องซักผ้าเพื่อนำไปเป็นรางวัลของผู้มาร่วมจับฉลากกาชาด โดยมี นางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาด เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้พร้อมเชิญชวนทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้ารวมงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2554 ในวันที่ 8 -18 มกราคม 2554 รวม 11 วัน 11 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 


 

 

 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th