ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 8

                ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม.เขต39 พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมต้อนรับนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พจ.เขต 2 และคณะ ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 8 และเป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงการดีเด่น 13 โครงการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ณ อาคาร 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554


 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th