ร่วมเปิดงานวันครูจังหวัดพิษณุโลก

               ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมเปิดงานวันครู และมอบโล่เกียรติคุณแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ในสังกัด ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน พิษณุโลก  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554


 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th