สพม.39 เปิดหีบเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.

               ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม.39 ประธานในการเปิดหีบเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใน ก.ค.ศ.และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554


 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th